13. August 2016 - Ausflug Minden

  

 

13. Juli 2016 - 80 Jahre August

  

 

Sängerfest Forum - 29. Mai 2016

 

27. Mai 2016 - Goldene Hochzeit Grever

  

 

70. Geburtstag A. Schabus - 20. Mai 2016

  

 

Goldene Hochzeit Eckhardt - April 2016

     

 

Goldene Hochzeit Lepper - Februar 2016

  

 

Jubilarehrung & JHV - 22. Januar 2016